Głównym celem w realizacji projektu jest wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju i promocji turystyki na obszarze przygranicznym, obejmującym Rejon Bartoszyc, Bagrationowska i Pionierska oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w obszarze turystyki.

Projekt adresowany jest bezpośrednio do przedsiębiorców - właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się turystyką oraz kadr urzędów samorządowych zarządzający turystyką, promocją i rozwojem lokalnym. Ostatnią, najważniejszą grupą docelową (beneficjenci pośredni), dla której w całości realizowane będą w trakcie projektu działania są turyści.

W ramach projektu przewiduje się także: organizację szkolenia dla osób zajmujących się turystyką, kursu agroturystycznego, opracowanie Wspólnej Strategii Promocji i Rozwoju Turystyki Transgranicznej, wydanie publikacji, stworzenie strony internetowej projektu oraz wykonanie tablic informacyjnych.