16-stronicowe wydawnictwo jest udokumentowaniem wydarzeń realizowanych w projekcie "Transgraniczny Świat Turystyki -- Uwarunkowania i Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych" wraz dokumentacją fotograficzną. Poprojektowa publikacja wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy jest dystrybuowana nieodpłatnie wśród całej społeczności lokalnej gmin, w których projekt był realizowany (Bartoszyce, Bagrationowsk, Pionierskij). Zgodnie z zasadą współczytelnictwa 1+5 publikacja będzie posiadała ok. 5000 odbiorców pośrednich. Jej głównym celem jest z jednej strony pokazanie możliwości budowania rzeczywistej współpracy i transgranicznego dialogu między różnymi sektorami działającymi w danej społeczności -- w naszym przypadku pomiędzy sektorem turystycznym obszarów przygranicznych. Z drugiej strony chcemy promować i pokazywać przykłady aktywności lokalnej w postaci działań wynikających z współpracy miast partnerskich, na które udało się uzyskać dofinansowanie, jakim jest realizowany przez nas projekt.