W dniu 6.04.2009r. w Dworku ,,Dębówko’’ odbył się jednodniowy kurs agroturystyczny skierowany do przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu bartoszyckiego, osób zainteresowanych turystyką wiejską z Rejonu Bagrationowska i Pionierska, przedstawicieli samorządowców zajmujących się promocją, turystyką, rozwojem lokalnym oraz przedstawicieli polskich i rosyjskich biur podróży. Uczestnicy pod okiem fachowców zdobyli wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do rozpoczęcia i podtrzymania działalności turystycznej na terenach wiejskich w oparciu o różne aspekty, m.in.: a) jak przygotować siebie?, b) jak przygotować kwaterę?, c) jak wypromować swoją działalność, aby osiągnąć zamierzone cele?, itp. Kurs poprowadziła Pani Anna Andrejuk - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Olsztyna ds. promocji gospodarczej; Brand Manager odpowiedzialny za rozwój turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej w ramach programu - ,,Rozwój Turystyki na obszarach wiejskich’’.


Materiały:
Program seminarium