W dniach 2-4 marca 2009r. w Hotelu ,,Bartis’’ odbyło się 3 - dniowe szkolenie pt: ,,Skuteczny marketing usług turystycznych’’- ,,Jak zauroczyć turystę?’’, ,,Wiedza czyni cuda’’ skierowane do przedstawicieli branży turystycznej, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, działaczy lokalnych organizacji z terenu miasta i powiatu bartoszyckiego oraz przedstawicieli miast partnerskich: Bagrationowska i Pionierska (Obwód Kaliningradzki). Szkolenie było już drugim z kolei działaniem realizowanym w ramach projektu. Celem spotkania było dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego. Szkolenie poprowadziła Pani Anna Andrejuk-Pełnomocnik Prezydenta Miasta Olsztyna ds. Promocji Gospodarczej, wykładowca marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im J. Rusieckiego w Olsztynie; autorka publikacji nt. turystyki i marketingu przygotowanej na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki pt: „Turystyka Aktywna, Rekreacyjna i Specjalistyczna’’. Szkolenie odbywało się w formie interaktywnej: wykłady połączone z warsztatami. Podczas 3- dniowego spotkania uczestnicy zapoznali się z tematyką marketingowej koncepcji usługi turystycznej, dowiedzieli się dlaczego warto inwestować w profesjonalną obsługę klienta. Ponadto poruszono kwestię związaną z rolą informacji turystycznej w skutecznej promocji miejsca, zapoznano się z niszowymi produktami turystycznymi, które mają na celu przyciągnięcie turysty.


Materiały:
Program seminarium

U Św. Mikołaja
U Św. Mikołaja
U Św. Mikołaja
U Św. Mikołaja
Hotel „Biały Książę”
Hotel „Biały Książę”
Hotel „Biały Książę”
Dworek „Dębówko”
Dworek „Dębówko”
Dworek „Dębówko”
Dworek „Dębówko”