W dniach 22-23 stycznia br. w Hotelu "Bartis" odbyło się seminarium inaugurujące projekt pt: "Transgraniczny Świat Turystyki- Uwarunkowania i Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych". Środki finansowe na realizację tegoż przedsięwzięcia Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Bartoszyce pozyskał z programu pn. "Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.

Podczas wydarzenia poruszone zostały kwestie związane z rozwojem turystyki, głównie "zielonej turystyki" we współpracy transgranicznej na polsko- rosyjskim pograniczu. W spotkaniu udział wzięli eksperci zajmujący się na co dzień współpracą transgraniczną, którzy na bazie swojej wieloletniej pracy przedstawili problematykę a także perspektywy wzajemnej polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej nie tylko w dziedzinie turystyki, ale również w ujęciu społeczno ekonomicznym oraz kulturalnym. Jednym z podstawowych problemów występujących po obu stronach granicy jest brak jakiejkolwiek bazy informującej o wspólnym dziedzictwie transgranicznym, czego prostą konsekwencją jest mały ruch turystyczny i zbyt mała ilość przedsięwzięć o charakterze turystycznym czy też kulturalnym między dwoma narodami. Wyzwaniem dla obu stron staje się, więc pokonanie wspólnych barier w koordynacji działań promocyjno-markeringowych. Seminarium nakreśliło ogólną charakterystykę naszych wzajemnych sąsiedzkich stosunków. Mamy nadzieję, iż spotkanie będzie stanowiło podwaliny dla dalszych działań w projekcie, przyczyniających się m.in. do zwiększenia promocji turystyki transgranicznej zwłaszcza eko-turystyki, stworzenie ofert turystycznych dla odbiorców o szerokiej palecie zainteresowań, profesjonalne przygotowanie kadry turystycznej do obsługi turystów, itp. Wierzymy, że działania te sprzyjać będą wzajemnemu, lepszemu poznaniu „siebie” a także ułatwią i rozszerzą możliwości rozwoju przedsiębiorczości, aktywizację ruchu turystycznego i rozwój kontaktów osobistych i handlowych.

Ekspertami 2-dniowego spotkania byli prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski, dr inż. Emilia Marks z Katedry Architektury Krajobrazu Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, komendant Placówki Straży Granicznej w Bezledach- ppłk Mariusz Haraf, Pani Ewa Romanowska- jedna z założycieli Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w Olsztynie, Kierownik Programu FMGTM oraz Koordynator projektów Euroregionu "Bałtyk" - Pani Małgorzata Samusjew, Prezes Bartoszyckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego "Warmiacy"- Pan Krzysztof Borys. Realizacja 7- miesięcznego projektu nie byłaby możliwa bez bezpośredniego udziału i zaangażowania naszych partnerów z Rejonu Bagrationowska i Pionierska. Eksperci rosyjscy reprezentowani przez Panią Jelisiejewną Karinę Stiepanowną oraz Panią Mołodcową Jelienę Giennadziewną przedstawili kierunki rozwoju turystyki w Pionierskim Okręgu Miejskim z punktu widzenia władz lokalnych oraz firm zajmujących się turystyką. Obie Panie były zgodne w swoich poglądach i spostrzeżeniach: „Planowanie i realizacja wspólnych działań w zakresie turystyki w obszarach przygranicznych jest jednym z najważniejszych czynników stymulujących rozwój gospodarczy”.


Materiały:
Program seminarium

Pan prof. dr hab. Tadeusz Palmowski –Uniwersytet Gdański
Pan prof. dr hab. Marek Marks – Kierownik Katedry Systemów Rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Pani Irena Sawicka – Radna Miasta Bartoszyce i przedstawiciel Stowarzyszenia „Ożywić Łynę”
Pani Małgorzata Samusjew
Pan Sylwester Grodzki – Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce
Oficjalne powitanie gości przez koordynatora projektu Katarzynę Basak – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Bartoszyce
Uroczysta inauguracja projektu – Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz
Pani Małgorzata Samusjew – Kierownik Projektów Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk”
Pani dr inż. Emilia Marks – Katedra Architektury Krajobrazu Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Pani Karina Jelisiejewna Stiepanowna – reprezentantka Administracji Pionierskij
Pan Krzysztof Borys – Prezes Bartoszyckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „WARMIACY”
Wykłady podczas drugiego dnia seminarium
Pani Małgorzata Samusjew – Kierownik Projektów Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk”